UNIST, spol. s r.o.

Výstavba kanalizací, vodovodů, úpraven vody, vodojemů.
Rekonstrukce a výstavba komunikací, chodníků, úprava veřejných prostranství, sídlištních celků, vodních toků. Provádění protlaků, bezvýkopové technologie, práce hornickým způsobem.
Dopravní značení. ...

U Koželuhů 4975/4, Jihlava-Jihlava
OTEVŘENO (Zavírá 16:00)