Oblastní koordinační centrum Juvena Jihlava

Zajišťování koordinačních a metodických činností.

Věžní 4785/1, Jihlava-Jihlava