Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

24. dubna 338, Želešice

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Třanovského 622/11, Praha-Řepy